Biuro Rachunkowe FINEURO

Jak nowoczesne technologie wspierają księgowość i bezpieczeństwo finansowe firmy? [materiał partnera]
Obsługa faktur to ważny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo finansowe oraz budowanie profesjonalnego wizerunku w oczach kontrahentów są niezwykle istotne. Na rynku są dostępne narzędzia, które znacząco usprawniają procesy w całej organizacji, również w dziale księgowości. Jednym z nich jest platforma FlowDog.
Menedżer projektu płaci 8,5-proc. ryczałt
Project manager może płacić ryczałt ewidencjonowany według stawki 8,5 proc., jeżeli faktycznie świadczy usługi zarządzania projektami, a nie usługi doradcze – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Domki i apartamenty na doby bez minimalnego podatku
Usługa hotelarska nie jest podobna do najmu, dzierżawy ani innej o podobnym charakterze – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie podatku od przychodów z budynków.
Zwrot kosztów podróży cudzoziemcowi jest także zwolniony z PIT
NSA: O 70-proc. PIT decyduje cała kwota otrzymana przez menedżera
Co prawda przepis o 70-proc. podatku od odszkodowań za zakaz konkurencji wszedł w życie od 1 stycznia 2016 r., ale określony w nim limit odnosi się do całego odszkodowania przyznanego menedżerowi, również w 2015 r. – orzekł NSA.
Fiskus wreszcie przemówił w sprawie MDR
Ulgi dla firm. Marnowany potencjał ulgi na ekspansję produktową
Omawiając oferowane przez naszego ustawodawcę preferencje podatkowe, nie sposób pominąć ulgi prowzrostowej. Pozwala ona bowiem firmom na odliczenie 100 proc. określonego rodzaju kosztów podatkowych do 1 mln zł rocznie.

Aktualności

Jak sprawdzić formę opodatkowania firmy? 2024-06-13

Możesz w łatwy sposób wygenerować "Raport Podatnika", w którym sprawdzisz m.in.: Twoje dane identyfikacyjne, adresowe, formę opodatkowania, dane o rachunkach bankowych oraz czy nie posiadasz zaległości podatkowych.

 

Zapraszamy do zalogowania się na "Konto Przedsiębiorcy" przez stronę: www.biznes.gov.pl

 


Krótki filminstruktażowy

Składki ZUS 2024 dla nowych przedsiębiorców tzw. ZUS obniżony 2024-01-26

Składki społeczne 2-letni ZUS preferencyjny - dla nowych przedsiębiorców


I. Od  01-07-2024 do 31-12-2024


Podstawa to 30% minimalnego wynagrodzenia (4300 zł) tj. 1290,00 zł

251,81 zł

Najniższa składka emerytalna (19,52% podstawy wymiaru)

103,20 zł

Najniższa składka rentowa (8% podstawy wymiaru)

31,61 zł

Najniższa składka chorobowa (2,45% podstawy wymiaru)

21,54 zł

Składka wypadkowa 1,67%

408,16 zł

Razem ZUS tylko składki społeczne z chorobową

376,55 zł

Razem ZUS tylko składki społeczne bez chorobowej

 

 

Składka zdrowotna dla rozliczających się wg skali podatkowej (nie ryczałt)


381,78 zł

Minimalna składka zdrowotna (dochód miesięczny do 4242zł

789,94 zł

Razem cały minimalny ZUS obniżony z chorobową

758,33 zł

Razem cały minimalny ZUS obniżony bez chorobowej

Składki ZUS 2024 zasady ogólne - pełny ZUS 2024-01-26

Składki ZUS PEŁNE od 01-01-2024 do 31-12-2024


Zmiany w składce zdrowotnej? Kliknij tutaj!


Dochód zadeklarowany nie niższy niż 4694,40 zł

916,35 zł

Najniższa składka emerytalna (19,52% podstawy wymiaru)

375,55 zł

Najniższa składka rentowa (8% podstawy wymiaru)

115,01 zł

Najniższa składka chorobowa (2,45% podstawy wymiaru)

78,40 zł

Składka wypadkowa 1,67%

1485,31 zł

Razem ZUS 51 – społeczna z chorobową

115,01 zł

Najniższa składka – Fundusz Pracy 2,45 %

1600,32 zł

Razem duży ZUS z wyłączeniem zdrowotnej z chorobową

1485,31 zł

Razem duży ZUS z wyłączeniem zdrowotnej bez chorobowej

381,78 zł

Najniższa składka zdrowotna (dochód do 4242 zł/m-c)

1982,10 zł

Razem duży ZUS z najniższą składką zdrowotną z chorobową (dochód do 4242zł/m-c)

1867,09 zł

Razem duży ZUS z najniższą składką zdrowotną bez chorobowej (dochód do 4242 zł/m-c)


Składka ZUS - zdrowotna 2024 dla ryczałtu 2024-01-26

Składka zdrowotna na podatku liniowym – podstawa 4,9% dochodu.

 

Składka zdrowotna – opodatkowanie ryczałtem

419,46 zł

Przychód (obrót) do 60 000 zł

699,11 zł

Przychód (obrót) do 300 000 zł

1258,39 zł

Przychód (obrót) powyżej 300 000 zł

Krajowy System e-Faktur 2024-01-24


KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie oraz udostępnianie faktur ustrukturyzowanych, czyli zgodnych ze strukturą logiczną e-Faktury.

Od stycznia 2022r. korzystanie z KSeF jest dobrowolne.

W dniu 19 stycznia 2024 roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2024r. KSeF nie będzie obowiązkowy. Przewiduje się, że  System będzie obligatoryjny dopiero w 2026r.

Po wdrożeniu KSeF całkowicie znikną faktury w formie papierowej a podstawową formą dokumentowania operacji gospodarczych będzie faktura ustrukturyzowania w formacie XML.

Każda faktura, która zostanie wgrana do Krajowego Systemu, otrzyma unikalny numer identyfikujący. Faktury wystawione w innym formacie (np. PDF) i nie posiadające specjalnego numeru nadanego w Systemie (nie wgrane do KSeF) nie są równoważne z fakturą ustrukturyzowaną w rozumieniu prawnym oraz księgowym. W związku z tym taki dokument, po wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur, będzie niedopuszczalną formą fakturowania. W KSeF istnieje możliwość wygenerowania wizualizacji wystawionej faktury ustrukturyzowanej i przesłanie jej w dowolnym formacie do klienta. Istotną kwestią jest fakt, że datą wystawienia e-Faktury będzie data wgrania jej do Systemu KSeF, dlatego należy robić to na bieżąco. Indywidualny numer identyfikujący e-Fakturę będzie również niezbędny w celu dokonania płatności za fakturę kontrahenta.

Odroczenie płatności składek ZUS 2020-03-25

Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uproszczony-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek_zawieszenie-splaty-umowy-o-rozlozenie-zadluzenia-na-raty_-zawieszenie-splaty-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-skladek-na-3-miesiace/2548485MPP-obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności 2019-12-31


Od 1 listopada 2019 w niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe – łącznie należy spełnić dwa warunki:

1)      Dotyczy transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15000 zł  oraz

2)      Dotyczą nabycia towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Załącznik nr 15 do ustawy o VAT zawiera 150 pozycji i wymienia m.in:

·         Towary i usługi objęte obecnie stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych – m.in. roboty budowlane

·         Towary należące do tzw. towarów wrażliwych

·         Szereg innych (paliwa, węgiel, produkty węglowe, niektóre maszyny i urządzenia elektryczne np. telewizory oraz części i akcesoria do pojazdów samochodowych).

 

SANKCJE:

    1)      Podatek od towarów i usług: „……….W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem ust. 1a (split payment) naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi…..)

    2)     Kodeks Karno-Skarbowy Art.57c.par.1 „Podatnik który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (od 700 zł do ok. 20 milionów złotych).    

 

https://www.gov.pl/web/finanse/od-1-listopada-mpp-obowiazkowy-dla-wybranych-transakcji

Biała lista podatników VAT 2019-12-31

Zmiany od 1 września 2019

Nowy elektroniczny wykaz zarejestrowanych podatników VAT tzw. „biała lista

Szef Krajowej Administracji Skarbowej od 1 września 2019 roku prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów zawierający m.in. status podmiotu, w odniesieniu, do którego nie dokonano rejestracji albo którego wykreślono z rejestru jako podatnika VAT oraz zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, oraz którego rejestracja została przywrócona. W wykazie znajdują się również numery rachunków rozliczeniowych zgłoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

WAŻNE: Podatnik przed dokonaniem przelewu za zamówienie, fakturę, proformę jest zobowiązany sprawdzić czy wskazane konto bankowe na fakturze, zamówieniu, innym dokumencie dotyczącym transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi jest w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS.

SANKCJE: rdynacja podatkowa: art. 117ba.” jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów…..(tzw. Biała lista podatników VAT) odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą…..

Wykaz podmiotów można sprawdzić na stronie ministra finansów: www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 2019-11-17


Mikrorachunek podatkowy jest to indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. – na jedno konto bankowe zapłacisz PIT, CIT, VAT.

Jak uzyskać informację o moim mikrorachunku podatkowym?

Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym (www.podatki.gov). Wystarczy, że podasz:

·         PESEL, gdy jesteś osobą fizyczną lub

·         NIP w przypadku organizacji.

Przed terminem płatności podatku upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Bez niego nie zapłacisz PIT, CIT lub VAT.

Nie korzystaj z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia. Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Twój mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków:

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX  -gdzie:

·         LK oznacza liczbę kontrolną,

·         wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,

·         wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,

·         Y=1, gdy użyłeś numeru PESEL,

·         Y=2, gdy użyłeś NIP,

·         po znaku Y jest twój PESEL lub NIP,

·         na kolejnych pozycjach są zera.

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz wyłącznie na mikrorachunek podatkowy. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. Pozostałe podatki zapłacisz w dotychczasowy sposób.

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat PIT, CIT i VAT. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

Uwaga na oszustów podszywających się pod ZUS! 2019-07-15


Źródło: www.zus.pl

Ostrzegamy naszych klientów przed fałszywymi mailami, które teoretycznie mają pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i wykradzeniem danych wrażliwych.

W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS. W stopce adresowej widnieją natomiast adresy z rozwinięciem „gov.pl”, których to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie używa. Każdy z maili ma dołączony załącznik, który ma zawierać informacje o błędnie opłaconych składkach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych. Za pośrednictwem korespondencji elektronicznej klienci Zakładu nie otrzymują żadnych wezwań do zapłaty czy też informacji o nadpłatach. Drogą elektroniczną ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. Mail w takim przypadku jednak zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS.

ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, które teoretycznie pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci. W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.


Uwaga na fałszywe maile o zamiarze wszczęcia kontroli! 2019-06-11

Uwaga na fałszywe maile o zamiarze wszczęcia kontroli!

Dostałam następującego maila (treść poniżej) przed którym ostrzegam. Do maila jest dołączony załącznik – który po otwarciu może zainfekować komputer.

Już w lutym Ministerstwo Finansów ostrzegało przed podobnymi zainfekowanymi wiadomościami. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: Urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości i co do zasady nie informują drogą mailową o wszczęciu kontroli. Prosimy o zwrócenie uwagi, że korespondencja mailowa kierowana przez urzędy skarbowe wysyłana jest wyłącznie z adresów o domenie „gov.pl”.

 

Urzad Skarbowy doreczyl zawiadomienie o zamiarze wszczecia kontroli w dniu 18.06.2016r. Wobec braku mozliwosci nawiazania kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.06.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.06.2019r. w celu ustalenia terminu wszczecia kontroli. Urzad Skarbowy wyznacza termin wszczecia kontroli na 29.06.2019r. o godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzad Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z pózn. zm.) w zwiazku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z pózn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiazana/y do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspólpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiazany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczególnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiazana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów zwiazanych z prowadzona przez Pania/Pana Firma wymienionych w zalaczniku.

Zalacznik do pobrania

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpujacy znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pózn. zm.).

———————————–

INSPEKTOR KONTROLI
Urzad Skarbowy
mgr Marzena Fierek”

Co wpisać w tytule przelewu do ZUS? 2017-12-28

W nowym przelewie do ZUS po 1 stycznia 2018 r. będzie trzeba wpisać:

·         jedną kwotę będącą sumą wszystkich składek,

·         odbiorcę płatności czyli ZUS,

·         indywidualny numer rachunku składkowego przydzielony każdemu płatnikowi ZUS, oraz

·         nadawcę (w przypadku papierowego blankietu wpłaty) - oczywiście przy realizacji przelewu bankowości elektronicznej nadawca jest domyślny.

Nie będzie trzeba podawać już danych wymaganych przez specjalne formatki obecnych przelewów do ZUS, czyli identyfikatorów nadawcy przelewu, takich jak numery NIP, REGON lub serii dowodu osobistego. Nie będzie również możliwe, a zarazem nie będzie koniecznie podawanie okresu ubezpieczeniowego, za jaki są opłacane składki oraz numeru deklaracji DRA.

e-Składka ZUS od 2018 roku - jeden przelew do ZUS 2017-12-28

Od 1 stycznia przedsiębiorca opłaci składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego.

Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będzie jeden przelew łącznie na:

  • ubezpieczenia społeczne
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • Fundusz Pracy
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Od 1 stycznia składki ZUS opłacamy zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacimy za prąd, czynsz, telefon.  Na przelewie wpisujemy tylko indywidualny numer rachunku bankowego. Wpłata od razu będzie zaksięgowana i rozliczona na koncie w ZUS.

Każda wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Jeśli podatnik posiada zaległości w ZUS to wpłata w pierwszej kolejności będzie księgowana na zaległości.

Z czego się składa rachunek składkowy

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

System podzielonej płatności będzie polegać na tym, że nabywca zapłaci za towary lub usługi kwotę brutto (zVAT), następnie kwota ta zostanie podzielona na dwa strumienie płatności.

·         kwota netto bez VAT wpłynie na konto sprzedawcy i będzie dostępna dla kontrahenta w tradycyjny sposób bez ograniczeń

·         kwota podatku VAT wpłynie na wydzielone subkonto - specjalnie dedykowane - gdzie Podatnik będzie miał ograniczone możliwości dysponowania znajdującymi się tam kwotami. Pieniędzmi z tego konta będzie można płacić VAT swoim dostawcom lub regulować zobowiązanie VAT w rozliczeniach z fiskusem.

Mechanizm ten ma ograniczyć wyłudzenia tego podatku a przez to zwiększyć dochody podatkowe budżetu państwa.

Typowy przedsiębiorca, który ma dużo zakupów od innych przedsiębiorców, będzie mógł na bieżąco korzystać ze środków na rachunku VAT – w zasadzie tak samo, jak robi to teraz.

Dla niektórych branż wprowadzenie sytemu split payment będzie wręcz równało się z poprawą płynności finansowej. Chodzi o te branże, w których dochodzi do regularnych zwrotów nadwyżki VAT naliczonego. Przykładowo, eksporterzy będą otrzymywali szybsze zwroty (25 dni, o ile zwrot nastąpi na rachunek VAT), a zwrócony VAT będą mogli od razu wykorzystywać do płacenia swoim krajowym dostawcom w systemie podzielonej płatności.

Według opinii ekspertów wprowadzenie systemu split payment nie wpłynie więc w żaden sposób na zwiększenie zatorów płatniczych. Co więcej, w niektórych sytuacjach może przyspieszać odblokowywanie tych zatorów. Jeżeli przedsiębiorca, który teraz opóźnia płatności, będzie otrzymywał swoje wynagrodzenie na rachunek VAT, to nie będzie miał interesu w opóźnianiu płatności, skoro pieniądze z rachunku VAT może wykorzystać tylko do zapłaty VAT swoim kontrahentom.

Mechanizm ten będzie dobrowolny. Ustawa wprowadza system zachęt, który ma skłaniać przedsiębiorców do korzystania z niego, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta.

Zachęty to m.in. przyspieszony do 25 dni zwrot VAT, brak stosowania sankcji w VAT, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej.

Split payment funkcjonuje między innymi w Czechach, we Włoszech w Turcji.

Witamy na nowym Panelu Podatnika 2017-09-12

W celu zalogowania się na swoje konto: proszę podać jako login NIP oraz wcisnąć przycisk "Pobierz nowe hasło". Na pocztę e-mail podatnika zostanie przesłane hasło, które można w każdej chwili zmienić w ustawieniach konta podatnika.

Panel umożliwia między innymi: podgląd podatków, składek ZUS, generowanie blankietów do zapłaty zobowiązań podatkowych, fakturowanie i wiele innych funkcji.


Zapraszamy do zapoznania się z Panelem.Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2024 Biuro Rachunkowe FINEURO Spółka z o.o. Regulamin serwisu